به گزارش افکارنیوز،

حدیثه تهرانی با انتشار این عکس نوشت: اشیا از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر است ...

پ.ن : همیشه حواسم به تک تکتون هست ... به مهر همیشگی و بی پایانتون ... دمتون گرم رفقا 

 

حدیث تهرانی