به گزارش افکارنیوز،

امیرحسین رستمی با انتشار این عکس نوشت: تا در طلب گوهر کانی کانی

تا در هوس لقمه‌ی نانی نانی

این نکته‌ی رمز اگر بدانی دانی

هر چیز که در جستن آنی آنی

#مولانا

امیرحسین رستمی