به گزارش افکارنیوز،

سحر جعفری جوزانی با انتشار این عکس نوشت: وَه... چه زیبا بود اگر پاییز بودم

وحشى و پُرشور و رنگ آمیز بودم

شاعرى در چشم من مى خواند شعرى آسمانى

کاش چون پاییز بودم... کاش چون پاییز بودم

(فروغ فرخ زاد)

 

سحر جعفری جوزانی