به گزارش افکارنیوز،

حمیدرضا آذرنگ با انتشار این عکش نوشت:«من و این شهر از آغوشِ مکرر شده در غم سیریم

از به تکرار رَکب خوردنِ تکرارىِ خود دلگیریم

من و این شهر به دریا زدنِ دل به جنون مشهوریم

من و این شهر دمادم لبِ شط با دلِ خون مى میریم»

AndroidOnlineNewsImage