به گزارش افکارنیوز،

مازیار فلاحی با انتشار این عکس نوشت:

یه مردی به سن من عاشق بشه / با موهای جو گندمی رو به رووت

چقدر فرق داره نگاهش به عشق / تو رو یه مردی به سن من عاشق بشه / با موهای جو گندمی رو به رووت

چقدر فرق داره نگاهش به عشق / تو رو میرسونه به هر آرزوت

خودم کمتر از تو نفس میکشم...

که سهم ِ هوامو ببخشم به تو…

تو حرف زیادی داری با خدا…

بگو تا خدامو ببخشم به تو… .

مازیار فلاحی

مازیار فلاحی