به گزارش افکارنیوز،

سمیرا حسینی با انتشار این عکس نوشت:

من و شایسته عزیز ، نیلوفر و نغمه #ترورخاموش.

 

سمیرا حسینی