به گزارش افکارنیوز،

الهام کردا با انتشار این عکس نوشت: سخت نیست.بعد از تو هیچ چیز سخت نیست.

 

الهام کردا