به گزارش افکارنیوز،

دکتر سید بشیر حسینی در اکران خصوصی فیلم درخونگاه حضور داشت.

عکس: ساقی بلیغ

 

سیدبشیر حسینی