به گزارش افکارنیوز،

 «مهرداد صدیقیان» این عکس را منتشر کرد.

 

مهرداد صدیقیان