به گزارش افکارنیوز،

مریم کاویانی با انتشار این عکس نوشت:

کسانی را به زندگیتان راه دهید که انسانیت را در شما تقویت کنند و الهام بخش مسیر درست باشند.

 

مریم کاویانی