به گزارش افکارنیوز،

شهرزاد عبدالمجید با انتشار این عکس نوشت: 

همراه بامادر جان قشنگم و زهره بانو جان و ژاله جان عزیز .....

مهربون و شیرین ترینهام در این قاب کنارم هستند و چشم گل مژه زده ی من.

 

شهرزاد عبدالمجید