به گزارش افکارنیوز،

مجید سعیدی با انتشار این عکس نوشت:

وقتی دلت گرفته باشه تمام آرامش یک ساحل را هم به تو بدهند باز هم دل تو بارانی ست خیس تراز دریا خراب تر از امواج....

 

مجید سعیدی