به گزارش افکارنیوز،

شیلا خداداد با انتشار این عکس نوشت:

مستم نه از آن دست که میخانه بخواهد

وای از دل دیوانه که دیوانه بخواهد

چشمامون رو بستیم و باز کردیم پسرمون رفت مدرسه.چطوری زمان انقدر سریع میگذره که ما عقب میمونیم ازش.

 

شیلا خداداد

شیلا خداداد