به گزارش افکارنیوز،

سارا منجزی پور با انتشار این عکس نوشت:

هر باخت مقدمه ای برای پیروزیه

بعدها میفهمی که آدم هیچوقت، از بردن چیزی یاد نمیگیره.

 

سارا منجزی