به گزارش افکارنیوز،

الهام حمیدی با انتشار این عکس نوشت: اکنون وقت خداحافظی رسیده است، خداحافظی با برگ های سبزی که یادگار تابستان اند

و باید سلام کرد !

سلام به زردها

سلام به نارنجی ها

سلام به درختان پربرگی که وقت خزانشان رسیده و سر به هوا رنگ عوض کرده اند

سلام به کاج همیشه سبز که خیال ندارد کت سبزش را حتی در پاییز دربیاورد و با ابهت به میزبانی این فصل میرود

اما درختان در ”پاییز”

زمین را با برگ هایشان پوشانده اند و هنگام قدم زدن صدای خش خش این برگ ها حس آرامش به آدمی می دهد

و این فصل را با این همه زیبایی باید قدر دانست.

 

الهام حمیدی