به گزارش افکارنیوز،

رزیتا غفاری با انتشار این عکس نوشت:

ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل

تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت

 

رزیتا غفاری