به گزارش افکارنیوز،

کاوه سماک باشی با انتشار این عکس نوشت:

آدمها؛

به اندازه کمبودهایشان دیگران را آزار میدهند...

کاوه سماک باشی