به گزارش افکارنیوز،

سارا منجزی پور با انتشار این عکس نوشت:

پروردگارا

به هر ریسمانی که آویختیم، برید.

بر هر شاخه ای که نشستیم، شکست.

بر هر ستونی که تکیه زدیم، افتاد.

تنها تویی که حق محبت را،

تمام و کمال ادا می کنی.

به ما الفبای محبت بیاموز .

و با ما به فضل خودت رفتار کن.

سارا منجزی