به گزارش افکارنیوز،

معصومه کریمی با انتشار این عکس نوشت: پشت درِ بسته نخواهد ماند

آنکه ایمانش را از دست نداده است

رستگار خواهد شد

شاید امروز نشود

ولى امید به زندگى،

راه را هموار خواهد کرد

٩٨/٧/١٦

#معصومه_کریمی