به گزارش افکارنیوز،

دنیا مدنی با انتشار این عکس نوشت:

زندگی با... قشنگ تره جای خالی رو با چی پر کنیم؟؟؟

 

دنیا مدنی