به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا گلزار با انتشار این عکس نوشت:  در هنگام نیایش به آنچه خدا به شما نداده، فکر نکنید
به نعمت های بیشماری فکر کنید که خدا بدون نیایش به شما بخشیده است... خدایا بابت همه چی شکرت‌.

گلزار1