به گزارش افکارنیوز،

ویدا جوان این عکس را از خود منتشر کرد.

ویداجون