به گزارش افکارنیوز،

گلاره عباسی با انتشار این عکس نوشت: من و شبنم .خواهرانه. پاییزانه. مهربانانه

گلاره عباسی