به گزارش افکارنیوز،

 مارال فرجاد این عکس را منتشر کرد.

مارال فرجاد