به گزارش افکارنیوز،

امیرحسین رستمی با انتشار این عکس نوشت: بخشی از درگیریهای مسعود و دکتر مهاجر ، بیشتر شبیه کشمکش های تام و جری شده.
بیژن بنفشه خواه به شدت درجه یک و دوست داشتنی هستی. با امواج مثبت و نیرومند. لطفا هر روزی که من افیشم،باش وگرنه اعصاب معصاب ندارم.
هنر عکسها هم که با سمیراجان بختیاریه

رستمی بازیگر