به گزارش افکارنیوز،

 فاطمه هاشمی با انتشار این عکس نوشت: نمایشگاه نقاشی خط استاد حمید رضا قلیچ خانی درگالری فرمانفرما.... آقای دکتر حمید رضا قلیچ خانی از دوستان قدیمی و هم دانشگاهی بنده هستند

فاطمه هاشمی