به گزارش افکارنیوز،

حمیرا ریاضی با انتشار این عکس نوشت:«پوستها گفتیم و مغز آمد دفین
گر بمانیم این نماند همچنین
مولانا»

حمیرا ریاضی