به گزارش افکارنیوز،

حدیث میرامینی با انتشار این عکس نوشت:

زندگی رسم خوشایندی است.

زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ،

پرشی دارد اندازه عشق.

زندگی چیزی نیست ، که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود.

حدیث میرامینی