به گزارش افکارنیوز،

یاسمینا باهر با انتشار این عکس نوشت:

گفتی که تاج و تخت عشق بخشیدمت، حکمی بران

گفتم که حکم من توئی، سلطان و سلمان منی

 

امیریل ارجمند