به گزارش افکارنیوز،

مهدی ماهانی با انتشار این عکس نوشت:

برخیز

هیولای درونت رو بیدار کن

ذهنت رو آموزش بده

که باید به اشتیاق رسیدن به اهدافت جنگجو باشه

به بهانه ها اهمیت نده

بهانه ها بی پایه و اساس هستند

باید به سمت بزرگی درونت حرکت کنه

حرکت کن

تلاش کن

بجنگ

به رویاهات فکر کن

تو باید بزرگ باشی در این جهان هستی

چون بزرگی درون تو هست

فرق داری ، همین که می تونی بزرگی درونت و رشدت رو لمس کنی ...پس فرق داری ... غیر معمولی باش

با خدای خود صحبت کن .

مهدی ماهانی