به گزارش افکارنیوز،

پیجی منتسب به نگار جواهریان این عکس را منتشر کرد.

 

نگار جواهریان