به گزارش افکارنیوز،

آرام جعفری با انتشار این عکس نوشت:

چشمها را باید شست ،جور دیگر باید دید#آرام_جعفری #افریقا#صلح#زنجیره_عشق.

 

آرام جعفری