به گزارش افکارنیوز،

دنیا مدنی با انتشار این عکس نوشت:

خاطره شد اون روزها که کنار کسی حس "امنیت" و "دوست داشته شدن" داشته باشی، اما با این یک نمونه‌ی موجود در عکس از دوران طفولیت بنده این تجربه‌ رو دارم.

 

دنیا مدنی