به گزارش افکارنیوز،

رابعه اسکویی با انتشار این عکس نوشت:
«فرشته»
وقتی بدنیا امدی فرشته کوچولویی توی دستانم قرار دادند که یه گلوله مو بود و البته یه دختر ناز هم در میان موها ❤️❤️❤️❤️❤️
تو بزرگ و بزرگتر شدی و بیشتر و بیشتر عاشق تو شدم خواهرم شبنم جانم تو هنوز همان فرشته کوچولوی منی
این عکس رو برایم فرستادی و گفتی تو فرشته من هستی