به گزارش افکارنیوز،

سیاوش خیرابی با انتشار این عکس نوشت: هرگز فراموش نکن که چگونه شروع کردی.

 

سیاوش خیرابی