به گزارش افکارنیوز،

تصویر منتشر شده از نگار جواهریان در فیلم صد سال به این سالها را مشاهده می کنید.

 

نگار جواهریان