به گزارش افکارنیوز،

میترا لبافی با انتشار این عکس نوشت:  در سفر به فرانکفورت

همراه می شوم با آنها که مینویسند.

می خوانند ...

و ایران را دوست دارند.

عکس اول با خانم کارولین کراسکری ست.

مترجم آمریکایی که زیان فارسی را چنان خوب میداند که حتی شوخی ها. تکیه کلامها و حس های غم و نفرت را

مثل خود ما ادا میکند.

عکس بعدی با آقایان شحنه تبار ناشر

و غلام رضا امامی مترجم

و عکس سوم با خانم کیان إفراز

ناشر جوان است.

دلم گرفت امسال با دیدن کارولین.

بر خلاف دو سال قبل

سر حال نبود.

عکس مشترک مان در همین صفحه

و پست های قبلی هست.

کارولین چنان ایران را دوست دارد

و چنان ادبیات ما را انسانی و ملموس دیده

که حتی در مقابل ایرانی هایی که خارج از ایران او را نقد میکنند

که چرا او ما را کنار نمیگذارد و تحریم مان نمیکند می ایستد

و از ما جانانه دفاع میکند.

اما وقتی کلی حرف زدیم

رسیدم به آن جمله معروف:

انسان ایرانی را چه میشود ؟

چرا ما همه چیز را خوب شروع میکنیم

و بد تمام میکنیم !؟ حس کردم کارولین هم دارد میاید توی جامعه ما

که آخرش

دلخوری و رنج و بی احترامی ست.

او را برای همین کمتر شاد دیدم.

افسوس.

 

میترا لبافی

1

AndroidOnlineNewsImage.aspx