به گزارش افکارنیوز،

فاطمه هاشمی با انتشار این عکس نوشت:

یاد ایام خوش...... تمرین نمایش هایلایت ،چند سال پیش حوالی همین روزهای قشنگ پاییزی و تجربه های ناب عاشقی.... 

عکس : دوست هنرمند کوروش برزی

فاطمه هاشمی