به گزارش افکارنیوز،

پرستو صالحی با انتشار این عکس نوشت:

پشت و پناهم فقط خوب شو ...

رفقا یک خواهش ، یک التماس دارم ازتون برای اونی که همیشه می نویسم مامان دومم دعا کنین امروز عمل جراحی شده التماس دعا.

 

پرستو صالحی