به گزارش افکارنیوز،

شیوا ابراهیمی با انتشار این عکس نوشت:  ما دو نفر.. در نور عصرگاهی.. خانه.

 

شیوا ابراهیمی