به گزارش افکارنیوز،

امیرحسین آرمان با انتشار این عکس نوشت:

خیلی دوستون دارم.

 

امیرحسین آرمان