به گزارش افکارنیوز،

سام قریبیان با انتشار این عکس نوشت:

New Test-New Look

 

سام قریبیان