به گزارش افکارنیوز،

ریحانه پارسا که بی وقفه با عکس هایش صفحه اش را به روز رسانی می کند این بار با انتشار این عکش نوشت:«سیاست وارد نیست.

هرچه هست دل است؛ اگر توانستی شعر بگو،اگر نه که سکوتت شنیدنی تر است به جانِ تو...»

 

ریحانه پارسا