به گزارش افکارنیوز،

مریم مومن با انتشار این عکس نوشت: دردناک بود برام وقتی اولین موی سفید سرم را مادرم دید رفقا مثل اینکه پا به سن گذاشتیم رویش اولین تار موی سفید حس عجیبه

غریبم با خودم

پیر شیدجوونا

 

مریم مومن