به گزارش افکارنیوز،

 محمد شیری با انتشار این عکس نوشت:
عکسی از چند سال پیش به اتفاق دوستان و همکاران خوبم ، ارسال از جناب شاکری