به گزارش افکارنیوز،

بهاره افشاری در کنار امیرحسین آرمان در تصویر قابل مشاهده است.

بهاره افشاری