به گزارش افکارنیوز،

گلاره عباسی با انتشار این عکس نوشت:

نیما کرمی عزیز و زینب زارع نازنین با فرزند گلشون در کنار کودکان نابینا به تماشای فیلم کودک نشستند.

ممنونم رفقای جان 

 

نیما کرمی