به گزارش افکارنیوز،

ملیکا زارعی با انتشار این عکس نوشت:

برای ناراحتی، "صبور " برای ترس، " قوی " و در برابر، خشم " متین " باشید...

 

ملیکا زارعی