به گزارش افکارنیوز،

پریچهر قنبری با انتشار این عکس نوشت: کیستی که من جز او نمی بینم و نمی یابم؟!! .

دریای پشت کدام پنجره ای؟

که این گونه شایدهایم را گرفته ای

زندگی را دوباره جاری نموده ای

پر شور زیبا و روان

دنیای با تو بودن در اوج همیشه هایم

جان می گیرد

و هر لحظه تعبیری می گردد از

فردایی بی پایان

در تبلور طلوع ماهتاب

باعبور ازتاریکی های سپری شده... .

کیستی

ای مهربان ترین؟ 

#احمد_شاملو.

 

پریچهر قنبری