به گزارش افکارنیوز،

دنیا مدنی با انتشار این عکس نوشت:

لازم نیست حتما قوی باشی،

ولی باید احساس قدرت بکنی...

 

دنیا مدنی